CV

Min virksomhed

Mit navn er Bjarne Hellmann. Jeg er civilingeniør B fra 1976. Efter at have arbejdet adskillige år som rådgivende ingeniør og bygherrerådgiver, etablerede jeg i 2010 mit firma, Bjarne Hellmann Rådgiv-ning, hvor jeg siden har arbejdet som selvstændig konsulent og rådgiver

Særlige kvalifikationer

Projektledelse, primært som bygherrerådgiver, af byggeprojekter, vedligeholdelsesprojekter og energispareprojekter

Udbudsrådgivning og assistance til offentlige og private orga- nisationer i forbindelse med udbud af varer, tjenesteydelser eller entrepriser i henholdt til EUs direktiver eller danske regler

Udvikling, implementering og opfølgning af kvalitetsledelses- systemer, herunder udarbejdelse af manualer og gennemførelse af audits 

Har lang erfaring med rådgiver- og konsulentrollen, ofte som udstationeret hos kunden i længere tid. Rolig, velafbalanceret og stabil, og taber ikke overblikket i pressede situationer. God til samarbejde, har humor og lægger vægt på at løse opgaven i et godt teamwork med kunden.

Arbejder målrettet, effektivt og engageret, er interesseret i kundens forhold, er kreativ og bidrager gerne til udvikling af kundens arbejdsrutiner.

Udlandserfaring fra arbejde som Resident Engineer/Project Controller/Project Manager i Saudi Arabien, Angola, Western Samoa, Dubai og Bhutan, med engelsk som arbejdssprog igennem flere år

Uddannelse 

Eksamineret auditor, DIEU, 1994

HD, Finansiering og kreditvæsen, HHK, 1987

Civilingeniør, DTH, 1976

Teknikumingeniør (B), 1971

Udlært tømrer, 1967

Kurser                              

EU Udbud, enkeltfag ved Juridisk fakultet, Københavns Universitet, januar 2014

PRINCE2 Foundation, projektlederkursus, Mentorix, maj 2013

Akkreditering, valgfrit modul, Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren, Syddansk Universitet, juni 2011; Kvalitets- og indikatormonitorering; modul 2, Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren, Syddansk Universitet, januar 2011

LEAN-ledelse i praksis, bestået enkeltfag på lederuddannelse, Erhvervsakademiet Copenhagen Business, København Nord, Lyngby, juni 2010

Lean i administration og service, FlexInfoNet, september 2009.

Auditorkursus – kvalitetsledelse og audit baseret på kvalitetsstandarder, DS Certificering, 2008

Byggesagsbehandling – grundlæggende (modul 1), Center for Offentlig Kompetenceudvikling, 2008

Fra intern audit til forretningsudvikling, DS Certificering, 2008

Risikostyring i byggesektoren, Teknologisk Institut, 2004

Logical Framework Approach, Danida, 2000

Total Quality Management i administration og ledelse (TQM), DIEU, 1996  


Download hele mit CV som pdf her:

Billedet er Dover Castle med en af byens kirker i baggrunden, og er taget i sommeren 2012


Bjarne Hellmann