Kvalitetsledelse

Et kvalitetsledelsessystem er et styringsværktøj som beskriver organisationens væsentligste processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationens ledelse og medarbejdere har et anerkendt og operationelt styringsværktøj til daglig anvendelse.

Min erfaring med kvalitetsledelse - tidligere beskrevet som kvalitetsstyring - strækker sig tilbage til 1986, da første udgave af Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder blev offentligtgjort. Siden da har jeg løbende beskæftiget mig med kvalitetsledelse/kvalitetsstyring i bygge- og rådgivnings- sektoren, herunder med audits, for en lang række offentlige og private organisationer og firmaer, og har endvidere arbejdet nogle år som kvalitetschef i et større rådgivende ingeniørfirma, hvor jeg havde ansvaret for at udarbejde, implementere og efterprøve firmaets kvalitetsledelsessystem.

Senest har jeg som konsulent for Region Hovedstaden været hovedforfatter til "Paradigme for Styringsmanual", et dokument som danner grundlag for den overordnede styring af regionens store hospitalsprojekter.

Kvalitetsudvikling

Formålet med at udøve kvalitetsledelse er at opnå en kvalitetsudvikling af organisationens produkter eller ydelser, til gavn for samarbejdsparter og organisationen selv, idet organisationens struktur, processer og resultater bliver synlige og effektive.

Kvalitetsledelse medfører kvalitetsudvikling ved at

  • optimere organisationens processer
  • give ledelsen bedre overblik
  • gøre medarbejdere til aktive medspillere
  • frigive tid og ressourcer

Billedet er fra Blenheim Palace, England, taget i sommeren 2012. Det er et udsnit af loftet i portalen ved hovedindgangen