Referencer

Rådgiver for Koncern Byggestyring - Region Hovedstaden 2011-13
Kasper Jacoby, Koncern Projektdirektør:
Bjarne Hellmann har som rådgiver for Koncern Byggestyring været ansvarlig for at opdatere og forny Paradigme for Styringsmanual, et dokument som danner grundlag for den strategiske styring af alle Region Hovedstadens store hospitalsprojekter. Opgaven er udført med grundighed, engagement og vedholdenhed, og til stor tilfredshed for Koncern Byggestyring.

Rådgiver for Boligkontoret Danmark ved EU udbud af totalrådgivning i forbindelse med renovering af alment boligbyggeri i Birkerød, 2012: Grete Alvagård, Boligkontoret Danmarks projektleder siger om projektet: Bjarne Hellmann Rådgivning udførte et stort og grundigt arbejde med at vurdere 26 anmodninger om prækvalifikation, således at de fem bedst kvalificerede firmaer blev udvalgt til at give bud.

Samme grundighed blev lagt for dagen ved vurderingen af de indkomne tilbud. I begge tilfælde blev processen godt dokumen-teret, og dokumentationen præsenteret på en sådan måde, at bygherren ubesværet kunne overskue prækvalifikationens hen-holdsvis udbuddets resultat og træffe de rigtige valg.

Rådgiver for Boligselskabet Birkebo, Birkerød, vedrørende annoncering og udbud af byggeforretningsførerfunktionen, 2012: Bent Nielsen, formand for Boligselskabet Birkebo: Bjarne Hellmann Rådgivnings medvirken ved udbud af ydelsen som byggeadministrator/forretningsfører sikrede et godt resultat. Det var midt i sommerferien, så der kom ikke så mange bud ind. Ikke desto mindre lykkedes det gennem forhandling, at få prisen på ydelsen reduceret med flere hundredtusinde kroner i forhold til den forventede pris. Dette overbeviste mig om, at udbud af selv mindre opgaver kan give store økonomiske gevinster

Udbud af Snerydning og glatførebekæmpelse for København Ejendomme, 2011-12: Helene Wulf-Andersen, projektleder hos Københavns Ejendomme: Bjarne Hellmanns indsats fra tidligere samarbejder med København Kommune om udbud af snerydning og glatførebekæmpelse førte til, at vi valgte Bjarne Hellmanns eget, nye firma til at forestå dette EU udbud. Udbuddet blev afviklet lige efter bogen i et godt samarbejde, valg og fravalg var velargumenteret og godt dokumenteret. Tidsplanen holdt, selvom udbuddet måtte gå om, da kun to firmaer var konditionsmæssige ved første udbud.

Udbud af Rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser for Københavns Ejendomme, 2013

Københavns Universitet, Campus Service, konsulent og projektleder for energispare- og vedligeholdelsesprojekter, 2013-2014